Vull fer-me soci

 Full d’inscripció per a persones socis/sòcies

benvigut/benvinguda a la plataforma pel dret de decidir


Amb l´entrada com a soci a la Plataforma pel Dret de Decidir, passeu a participarde forma directa en la construcció d’un espai independent, no partidistai transversal des del qual lluitem pel ple reconeixement nacional delsPaïsos Catalans i el seu dret a decidir.
A la Plataforma pel Dret de Decidir ens agrupem entitats i persones amb diferents àmbits de treball, amb diferents orígens i amb diferents formes de pensar, units en la defensa d’uns drets democràtics com són el dret a l’autodeterminació i el dret a decidir sense ingerències en tots els àmbits (econòmics, culturals, drets de ciutadania i immigració, polítiques d’educació, salut i habitatge, entre d’altres). En la nostra diversitat i pluralitat radica la força que necessitem per construir un país més lliure i més just, com es posà de manifest a la gran marxa que vam convocar el 18 de febrer de 2006.

La PDD és una entitat que actua de forma autònoma i independent dels poders polítics i econòmics. Per això les aportacions i quotes de les entitats i persones associades, mostra del compromís adquirit, són també la garantia de la nostra independència.

A la PDD les decisions les prenem de forma democràtica i assembleària. Per això, la vostra participació és totalment necessària.

Formulari d’inscripció


Nom i Cognoms:

NIF

Adreça Electrònica

Telèfon de contacte

Data de Naixement

Adreça Postal

Codi Postal

Comarca

Escull la quota de soci/sòcia

 Quota Anual Mínima (50€) Quota Anual Voluntària (aquesta ha de ser superior en tot cas a 50€)

Num de Compte

Demano ser admès com a soci a la Plataforma pel Dret de Decidir i em comprometo a complir amb els seus estatuts.

signatura

 

Copieu i ompliu el formulari, i el feu arribar a: Plataforma pel Dret de Decidir, Rocafort, 242 bis, Barcelona 08029, o escanejat a: info@tenimeldretdedecidir.org


En aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer del qual la Plataforma pel Dret de Decidir (G64489701) és titular.La finalitat del tractament de les dades en aquest fitxer és el manteniment de la relació com a persones o entitats associades d’acord amb els nostres estatuts. A més, aquestes dades serviran per poder-vos trametre informació de campanyes i d’activitats en què participem o a les quals donem suport o difusió, sempre dins les finalitats de la Plataforma pel Dret de Decidir. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, d’oposició, en qualsevol moment, enviant la vostra sol·licitud per correu ordinari o electrònic a la Plataforma pel Dret de Decidir (Rocafort, 242 bis, Barcelona 08029) o a info@tenimeldretdedecidir.org.