Author Archive

plataforma

És un espai transversal de trobada de més de 700 entitats i persones individuals que lluiten per l’autodeterminació. Es constitueix en un moviment ampli, plural, transversal i cohesionat que aplega diversos sectors de la societat civil dels Països Catalans disposats a treballar per l’assoliment de la plena sobirania.
blog_dynamic02
blog_dynamic03
blog_dynamic04
blog_dynamic05
blog_dynamic06
blog_dynamic07